Türkiye Büyük Millet Meclisinde Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 Sayılı Kanunun 80'nci maddesi ile 22/6/2004 tarihli ve 5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun'a Ek 1'nci maddenin ilave edilmesi ile kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliğinin kurulması kararı alınmıştır.

5193 sayılı Optisyenlik Hakkında Kanunun (Ek: 20.12.2017-7063/7 Md.) Geçici 4’ncü maddesine dayanılarak hazırlanan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği, 24.05.2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş ve devamında Geçici 4’ncü maddenin dördüncü fıkrasına göre Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nca alınan 2019/3 sayılı karar ile ülkemizde faaliyet gösterecek olan Optisyen-Gözlükçü Odalarının kuruluşları kararlaştırılıp 28.06.2019 tarihli Resmî Gazete’ de ilân edilmiş ve devamında Merkez Yönetim Kurulu’nun 2019/9 sayılı kararı ile odaların kurucuları (yönetim, disiplin ve denetim kurulları) görevlendirilmiş sonrasında da ilgi karar 28.08.2019 tarihli Resmî Gazete’ de ilân olunmuştur.

Kayseri ili merkez olmak üzere Nevşehir, Kırşehir, Yozgat  illerinin de dâhil olduğu Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği IX.Bölge Kayseri Optisyen-Gözlükçüler odası 23.09.2019 tarihi itibari ile resmi kurumlara gerekli bildirimlerde bulunarak faaliyetine başlamıştır.